GEÇMİŞTEN GELECEĞE AÇILAN KAPI

Ülkemizin ihtiyacı olan "nitelikli insan” ihtiyacını karşılamak için en doğru adımın "insan yetiştirmek” olduğu bilinciyle her türlü çalışmasını planlamıştır ve bu çalışmaları kararlılıkla yürütmektedir.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE AÇILAN KAPI

Ülkemizin ihtiyacı olan "nitelikli insan” ihtiyacını karşılamak için en doğru adımın "insan yetiştirmek” olduğu bilinciyle her türlü çalışmasını planlamıştır ve bu çalışmaları kararlılıkla yürütmektedir.

DUYURU ve HABERLER

YAKLAŞAN FAALİYETLER
EĞİTİM MODELİMİZ
İlkokulda öğrencilerimiz objektif düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı ve eleştirmeyi öğrenir. Öğrendiklerini uygulayarak, bilgilerini günlük yaşantılarına aktaracak deneyimler kazanarak, üretken, bağımsız, lider, keşfetme vasıflarına sahip ve paylaşımcı bireyler olarak yetişmektedir. Hedeflerimiz:
  • Sanat ve spor bilinci oluşturarak spor ve sanat alanlarında yetenekleri ortaya çıkarmak,
  • Akademik hayatın önemli adımı olan ilkokulu en verimli ve mutlu bir şekilde
  • Başarıyı hedefleyen, deneyimli, uzman, dinamik ve yeniliklere açık bir kadro
  • Sınırlı kaynakların korunması, yeniden dönüştürülmesi, tasarrufu, birlikte yaşadığı
  • Akademik hayatın önemli adımı olan ilkokulu en verimli ve mutlu bir şekilde
  • Başarıyı hedefleyen, deneyimli, uzman, dinamik ve yeniliklere açık bir kadro
  • Sınırlı kaynakların korunması, yeniden dönüştürülmesi, tasarrufu, birlikte yaşadığı
İlkokul öğrencilerimizle İngilizce dil eğitimimiz, dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, okuma, yazma, konuşma üzerinde durularak ve Native Öğretmen eşliğinde, öğrencilere sevdirilerek yapılmaktadır.
AKADEMİK FAALİYETLER
LABORATUVARLAR

Laboratuvarlarımız, 5-12 MEB ve IB müfredatlarında yer alan tüm konularla ilgili araştırma ve deney yapılmasına, özellikle IB 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırma projeleri için tam donanıma sahiptirler.

IB PROGRAMI

Laboratuvarlarımız, 5-12 MEB ve IB müfredatlarında yer alan tüm konularla ilgili araştırma ve deney yapılmasına, özellikle IB 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırma projeleri için tam donanıma sahiptirler.

KÜTÜPHANELER

Laboratuvarlarımız, 5-12 MEB ve IB müfredatlarında yer alan tüm konularla ilgili araştırma ve deney yapılmasına, özellikle IB 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırma projeleri için tam donanıma sahiptirler.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Laboratuvarlarımız, 5-12 MEB ve IB müfredatlarında yer alan tüm konularla ilgili araştırma ve deney yapılmasına, özellikle IB 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırma projeleri için tam donanıma sahiptirler.